Röjsågskörkort RA

Grundutbildning 1 dag

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten, t.ex. arbete med grästrimmer och röjning av sly eller att såga ned en mindre häck. (Observera att teknik för skogsröjning med längre träd och teknik för riktad fällning inte ingår.)

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippade med användning av röjmotorsågen enligt ovan. (Genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
  • Färdigheter att starta och hantera den startade röjmotorsågen på ett säkert sätt.
  • Färdigheter att justera sele/såg för god ergonomi vid olika typer av skärutrustning/arbeten.
  • Grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet).
  • Färdighet och kunskap om effektiv och säker arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning.
  • Färdighet att utföra daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer).
  • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).
Utbildningar sker i samarbete med Nikor.
Med reservation för eventuella ändringar