Utbildningar

NYHET! 

Under våren 2019 lanserar vi även språkutbildningar åt företag och privatpersoner för att lätta trycket på arbetsmarknaden och minska risken att kompetens går förlorad  på grund ut av  språkbarriärer.

 

Våra utbildningar

 • Traversutbildning (enl. AFS 2006::6 SS-ISO 9926-1)
 • Säkra Lyft (enl. AFS 2006:6)
 • Allmän utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 2013:4)
 • SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete (enl. AFS 2001:1, 2008:15)
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning (enl. Svenska Första hjälpen – rådets riktlinjer)
 • Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (enl. Svenska Första hjälpen – rådets riktlinjer)
 • Särskild Ställningsutbildning(enl. AFS 2013:4)
 • Tilläggsutbildning om väderskydd (enl. AFS 2013:4)
 • Mobila Arbetsplattformar (enl. LUR:s Liftläroplan)
 • Truckutbildning (enl. TLP10:s läroplan)
 • Heta Arbeten (enl. SBSF:s riktlinjer)
 • Fallskydd Grund inkl Räddning (enl. AFS 2006:6)