Om oss


Den bästa personalen
Xterna bildades 2016 med ambitionen att vara bemanningsföretaget som levererar utbildad, kompetent personal.

Vi står för Mångfald
Ett strategiskt fokus på mångfald är avgörande för långsiktiga framgångar, det är bra företagande. Mångfald betyder att våra konsulter bidrar med en mängd olika erfarenheter, bakgrunder och arbetsmetoder. Tack vare det kan vi erbjuda våra kunder de mest kreativa och effektiva lösningarna, och dessutom knyta de mest talangfulla människorna till oss. Vi hyllar mångfald.
CSR

Vi har en strategi där vi vill ta ett samhällsansvar genom att stödja barnaktivitet och idrott, genom både aktiviteter och ekonomiskt bistånd, utöver det arbete vi gör med mångfald och integration. 


Miljö och Kvalite
Under det kommande året arbetar med att certifiera företaget mot ISO 9001 och ISO 14001 för att kunna utgå ännu mer från våra kunders behov och minska våra egna och våra kunders kostnader.

Vi hyllar mångfald

Karriär

Utbildningar

Kompetens