Bemanning

BYGG, INDUSTRI & TRANSPORT

Utbildning

BYGG, INDUSTRI & TRANSPORT

Rekrytering

BYGG, INDUSTRI & TRANSPORT

Bemanning - Rekrytering - Utbildning

Våra senaste jobb:

Ta nästa steg i karriären!

Skicka in cv

Behöver du personal?

Kontakta oss

CV & Personligt brev

I ett CV  ska du beskriva dina personliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper för att ge arbetsgivaren en uppfattning om dig som arbetssökande. Det finns olika sätt att skriva ett CV men tänk på att göra ditt CV lättöverskådligt. En enkel och tydlig struktur underlättar ofta arbetsgivarens arbete i rekryteringsprocessen och gör att hen snabbt får en bra överblick om dig som kandidat.

Att sväva iväg för mycket med teckensnitt, designmallar och bilder är oftast inte att rekommendera och kan ibland medföra problem vid inläsning i olika rekryteringssystem. Att ha med ett litet  foto på dig själv är däremot positivt och ger rekryteraren ett ansikte bakom ansökan redan innan intervjun.

Tips för dig som skriver ett CV

 • Se till att hålla ditt CV  uppdaterat och anpassa det personliga brevet det till tjänsten du söker, en rekryterare märker då snabbt att  du ansträngt dig.
 • Dra paralleller i det personliga brevet där du beskriver hur dina positiva egenskaper är med och påverkar även i arbetssituationer eller hur dina arbetsmässiga egenskaper hjälper till i vardagen.
 • När du listar upp dina tidigare arbeten ska du börja med din senaste anställning och fortsätt sedan bakåt i tiden för att ge ett lättläsligt och uppdaterat  intryck.
 •  Lägg till en kort beskrivning utöver din yrkesroll om vilka arbetsuppgifter du haft på varje arbetsplats.
 • Lämna telefonnummer till en eller flera referenser och beskriv på vilket sätt ni känner varandra. Det kan till exempel vara en tidigare arbetsledare, tränare eller styrelseledare i en organisation där du har ett engagemang. En referens ska inte vara en familjemedlem eller nära vän.

Inför intervjun

 • Kom i tid! Att vara på plats åtminstone 10-15 minuter innan intervjun visar att du har tagit dig tiden och att du är seriös i din arbetsansökan.  Om du mot förmodan blir sen ring eller smsa personen du ska träffa så  hen vet varför du är sen.
 •  Klädsel är viktigare än man tror men du behöver inte vara galaklädd,det viktigaste är att du känner dig bekväm och tänker på vilka signaler du vill sända till arbetsgivaren.
 •  Bli inte nervös om du råkar säga fel, det händer oss alla ibland. Börja om och förklara istället lugnt och tydligt  vad du menade.
Vanliga frågor på en arbetsintervju.

Här är några av de  vanligaste frågorna som kan komma på en arbetsintervju. Träna att svara på frågorna till dig själv så har du en bra grund att stå på.

1. Varför har du sökt detta jobb?
2. Ge en kort beskrivning av dig själv?
3. Var skulle du vilja se dig själv om fem år?
4. Vilka är dina styrkor?
5. Finns det något du skulle kunna bli bättre på?
6. Vad vill du ha ut av ett jobb?
7. Är du bra på att ta  initiativ?
8. Brukar du komma väl överens med kollegor?
9. Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig och vem är du i ett arbetslag?

10. Hur duktig är du med tider?
11. Vad är dina lönekrav?
12. Varför söker du tjänsten?
13. Vad vet du om oss?
14. Söker du även andra jobb för tillfället?
15. Hur bra är du på att prioritera?
16. idrottar eller motionerar du på fritiden?
17. Har du några fobier så som höjdskräck eller annat som kan tänkas påverka arbetet?
18. Har du några skador eller tidigare åkommor som ur en arbets och säkerhetsmässig synpunkt kan vara bra att nämna?
18. Vad motiverar dig bäst på arbetet?
19. Vad tycker du om din chef?
20. När kan du börja jobba?
21. Berätta om dig själv
22. Varför tror du att det här jobbet passar dig?
23. Har du några frågor till mig om tjänsten??

För dig som företag


Se vår förklaringsvideo

Våra tjänster

 • Direkt-Rekrytering
  Xterna tar hand om hela rekryteringsprocessen från start till må
 • Del-Rekrytering
  Xterna tar hand om delar av rekryteringsprocessen så som gallring, intervjuer, referenstagningar, annonsering eller  administration.
 • Hyr-Rekrytering
  Hyr först  och anställ sen om du känner dig nöjd med kandidaten
 • Bemanning
  Flexibla kundanpassade personallösningar för att täcka upp vid t.ex. projekt, frånvaro och arbetstoppar.
 • Utbildning
  Säkerhetsutbildningar för företag /arbetsplatser .

Bemanning

Bemanning  kan vara  lösningen för en tillfällig arbetstopp,frånvaro eller projekt men också för att fylla en mer långvarig  funktion i företaget. Genom att använda sig av strategisk bemanning får man en flexibel  arbetsstyrka som är lätt att anpassa gentemot verksamhetens aktuella produktion och efterfrågan från kunder.

Rekrytering

Om ditt företag har ett mer långsiktigt behov av särskilda kompetenser kan någon av  våra rekryteringslösningar vara rätt väg att gå. En rekrytering kan förutom att täcka ett direkt behov vara en möjlighet för organisationen att utvecklas på långsikt genom att binda nya kompetenser och idèer till sig.